Οι πολύτεκνες οικογένειες Άργους έχουν μείωση στο λογαριασμό του νερού

- Advertisement -

Ανακοίνωση
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυτέκνων Άργους και Περιχώρων
Σας ενημερώνει σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου
Άργους – Μυκηνών οι πολύτεκνες οικογένειες του συλλόγου θα
Έχουν μείωση 50% στο λογαριασμούς του νερού ( Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.)
Δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:
1.θεωρημένα βιβλιάρια πολυτέκνων για το έτος 2017
2.βεβαίωση από το σύλλογο πολυτέκνων
3.εκαθαριστικό της εφορίας
4. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Advertisement -
- Advertisement -
 

________________