Οι εγγραφές ξεκίνησαν στο Δημόσιο IEK Επιδαύρου

- Advertisement -

Οι εγγραφές ξεκίνησαν στο  Δημόσιο IEK Επιδαύρου

- Advertisement -

Οι ειδικότητες είναι :
Γαλακτοκομία Τυροκομία
Γλυπτική τέχνη
Μελισσοκομία
Κοπτική Ραπτική

τηλέφωνο επικοινωνίας 2753061330

- Advertisement -

________________