Κιγκλιδώματα και μπάρες σε διάφορα σημεία του Δήμου Καλαμάτας

- Advertisement -

Στο πλαίσιο αποκαταστάσεως των υποδομών του Δήμου ύστερα από την πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης παρέμβαση, με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων, που κατεστράφησαν από τη θεομηνία της 7-9-2016». Ανάδοχος είναι η εταιρεία Ν. Παπουτές – Κ. Μέγγος και η σύμβαση είναι ύψους 16.348,05 €. Θα τοποθετηθούν, συνολικά, κιγκλιδώματα γεφυρών μήκους 200 μέτρων και μπάρες ασφαλείας σε μήκος 80 μ.

- Advertisement -

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα και μπάρες ως εξής:
– Γέφυρα Παπά επί της παλαιάς εθνικής οδού στο Ασπρόχωμα (30 μ. κιγκλιδώματα)
– Τ.Κ. Βρομόβρυσης (30 μ. κιγκλιδώματα + 40 μ. μπάρες)
– Τ.Κ. Αμφείας (43,50 μ. κιγκλιδώματα)
– Τ.Κ. Θουρίας, ρέμα Αγίων Θεοδώρων (43,50 μ. κιγκλιδώματα)
– Δυτική Παραλία Καλαμάτας, περιοχή πίστας καρτ (40 μ. μπάρες).
Θα διενεργηθεί, επίσης, στις προσεχείς ημέρες τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις Τ.Κ. Ανεμομύλου, Βρομόβρυσης και Σπερχογείας, καθώς και στην Καλαμάτα.

 

 

 

- Advertisement -