Κρατική επιχορήγηση 10,9 εκατ. ευρώ στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας

- Advertisement -

Στο ποσό των 10.929.343,92 ευρώ καθορίζεται το ύψος της κρατικής επιχορήγησης που θα καταβληθεί στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, η επιχορήγηση αυτή αφορά το έτος 2016.

- Advertisement -

 

 

 

- Advertisement -