Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Άργους-Μυκηνών στις 17 Ιανουαρίου 2017 (τα θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 17 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

- Advertisement -

Οικονομικά Θέματα:

1. Επί της υπ’ αριθ. 275/2016 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Γ ́ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής κ. Ν. Γκαβούνος.

Τεχνικά Θέματα:

3. Περί εγκρίσεως 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 813.389,98 € με Φ.Π.Α. του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

4. Περί εγκρίσεως παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

5. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας στο Φίχτι» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Νέας Κίου 2015» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7. Περί προσωρινής εγκρίσεως κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήριο υγρών καυσίμων επωνυμίας Χειβιδόπουλου Βασιλείου – Νεκταρίου με το Εθνικό Δίκτυο ΑΡ. 07 Κορίνθου – Άργους – Τριπόλεως (Οδός Τριπόλεως) εντός σχεδίου πόλης Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Τρέχοντα Θέματα:

8. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Φορονέως 34 και Δαγρέ στο Άργος – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

9. Περί κυρώσεως τμήματος Δικτύου Κ.Χ. εντός οικισμού Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

10.Περί κυρώσεως τμήματος Δικτύου Κ.Χ. εντός οικισμού Ελληνικού του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

11.Περί υλοτομίας μίας (1) ξερής λεύκας πλησίον του ποταμού Ερασίνου μεταξύ των Δ.Κ. Άργους και Νέας Κίου – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

12.Επί αιτήσεως της ΒΑΒΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

13.Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

14.Περί μεταβιβάσεως παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

15.Περί υπογραφής της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» – εισηγητής ο κ. Χ. Νέστορας.

16. Περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 301/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκτός των άλλων είχε συγκροτηθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου να ορισθούν τα αναπληρωματικά μέλη αυτής – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

17.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Μυκηνών 2015. β) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Λέρνας 2015. γ) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου. με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

 

 

 

 

- Advertisement -

________________