Οδηγίες προστασίας και συμβουλές ορθής χρήσης θερμαντικών μέσων και εορταστικού εξοπλισμού

- Advertisement -

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα δημιούργησαν δύο ψηφιακές αφίσες και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με σχετικές οδηγίες προστασίας και συμβουλές ορθής χρήσης διάφορων θερμαντικών μέσων και εορταστικού εξοπλισμού, για την καλύτερη προετοιμασία όλων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ατόμων, ενόψει μάλιστα και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

- Advertisement -

Δείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό υλικό από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

- Advertisement -