Σ. Ε. Τ. Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. ο νόμος για την κινητικότητα

- Advertisement -

ΝΟΜΟΣ 4440/2016. Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 224/2-12-2106
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Advertisement -

Διαβάστε ΕΔΩ.

 

 

- Advertisement -

________________