Τι απάντησε ο Πολάκης στον Γ. Ανδριανό για τα οφειλόμενα στους οδηγούς ασθενοφόρων

- Advertisement -

Στην 59/4-10-2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης καταβολής των οφειλόμενων σε οδηγούς ασθενοφόρων απάντησε ο αν. Υπουργός Υγείας κ. Π. Πολάκης.

- Advertisement -

Στην Απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προκύπτει ότι η 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου Και Δυτ. Ελλάδος επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καταβάλλει τις πρόσθετες αμοιβές στο προσωπικό των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητάς της, συνολικά με το ποσό των 1.294.500,00 ευρώ το οικονομικό 2015.

Για δε το τρέχον οικονομικό έτος έχει επιχορηγηθεί με το ποσό του 1.135.045,00 ευρώ για τα τρία πρώτα τρίμηνα (επιχορήγηση ανά τρίμηνο). Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αποσταλεί σχετικό αίτημα επιχορήγησής της με το ποσό των 464.955,00€ και για την εξόφληση των πρόσθετων αμοιβών που αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Οι ανωτέρω πληρωμές αφορούν σε πρόσθετες αμοιβές που είναι ενταγμένες στις εγκεκριμένες πιστώσεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις κατανομής που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.

Επιπλέον, με την εφαρμογή του N. 4238/2014 δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στο οικονομικό τμήμα της 6ης ‘Υ.ΠΕ. που υποχρεώθηκε με λιγοστό προσωπικό να διαχειριστεί και τα εκτός έδρας των υπαλλήλων δεκαέξι (16) Νομών τριάντα ενός (31) Νοσοκομείων και εξήντα εννέα (69) Κέντρων Υγείας, καθώς και των είκοσι δύο (22) ΠΕΔΥ-Μ.Υ.

Οι υπερωρίες του 2016 καταβάλλονται ήδη από τις 13-10-2016, ενώ για την καταβολή των εκτός έδρας των οδηγών λειτουργεί ήδη συνεργείο για την καταχώρηση των δεδουλευμένων με ταχύτατους ρυθμούς. Η όλη διαδικασία τελικά εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2016”.

- Advertisement -