Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΑπόφαση “Βόμβα” Διοικητικού Εφετείου: Δικαιώθηκε υποψήφιος Διευθυντής Εκπαίδευσης- Ακυρώνονται οι πίνακες και...

Απόφαση “Βόμβα” Διοικητικού Εφετείου: Δικαιώθηκε υποψήφιος Διευθυντής Εκπαίδευσης- Ακυρώνονται οι πίνακες και η απόφαση Ν. Φίλη

Ακυρώνονται οι πίνακες και η απόφαση Ν. Φίλη- Αναμένονται οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με μια απόφαση “βόμβα” που εξέδωσε ακυρώνει την Φ. 353.1/14769/Ε3/29-1-2016 απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη , με την οποία τοποθετήθηκαν, εκτός άλλων, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

Το Διοικητικό Εφετείο αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για τα νόμιμα, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Ανάλογες προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια έχουν γίνει και από άλλα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγεί άλλη απόφαση.

Φυσικά , μετά από αυτή την απόφαση, αναμένονται οδηγίες από το υπουργείο προς της Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την αναμοριοδότηση των υποψηφίων και την κατάριση νέου πίνακα επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η πρσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε από τον εκπαιδευτικό Οικονομολόγο ΠΕ09 Πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Μιχάλη Μαυρίδη, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τις Διευθύνσεις Αν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, επειδή κατά τις τελευταίες κρίσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ν. Ν.4327/2015, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας έκρινε ότι η διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία και η διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ΙΕΚ δεν προσμετρείται.

Ο αιτών υποστήριξε στο δικαστήριο ότι:

Α. Δεν προσμετρήθηκαν ορθά τα μετρήσιμα μόριά του με συνέπεια να καταταγεί στη 17η θέση, γεγονός που επηρέασε τους συναδέλφους του κατά την ψηφοφορία που επακολούθησε και για το λόγο αυτό δεν επιλέχθηκε σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Β. Εσφαλμένα δεν προσμετρήθηκαν τα μόρια Διοικητικής και Καθοδηγητικής εμπειρίας που προκύπτουν από τη θητεία του ως Διευθυντή του Δημόσιου ΙΕΚ Νεάπολης επί εννέα έτη, δέκα μήνες και δεκαέξι ημέρες, ήτοι 3 μόρια ή 2,37 ως υπολειπόμενο των ήδη προσμετρηθέντων (0,63), μολονότι η εν λόγω θητεία του είχε υπολογιστεί κατά τις επιλογές των ετών 2007 και 2010, με συνέπεια η μη προσμέτρηση των επίμαχων μορίων να αντίκειται: α

) στην αρχή της χρηστής διοίκησης, που υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης και να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους,

β) στις αρχές της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που επιβάλλουν στη Διοίκηση να μην επικαλείται δικές της παραλείψεις, για τις οποίες ο διοικούμενος δεν φέρει καμία ευθύνη ή να αγνοεί μια ευνοϊκή για το διοικούμενο πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρό χρονικό διάστημα. Ανεξαρτήτως όμως του ότι ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να καθορίζει τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και μπορεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών, να αλλάξει τη μοριοδότηση που προβλεπόταν από προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω στην έκτη σκέψη.

Γ. Εσφαλμένα δεν προσμετρήθηκαν τα μόρια του κριτηρίου διδακτικής υπηρεσίας εκ της θητείας του ως Διευθυντή Δημόσιου ΙΕΚ για το διάστημα από 17-9-2013 έως και 16-7-2014, για δέκα μήνες και δεκαέξι ημέρες (από τη δημοσίευση του ν. 4186/2013, 17-9-2013) ήτοι 0,75 μόρια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 3848/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 . Και λόγος αυτός πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος. Τούτο διότι, η θητεία ως Διευθυντή ΙΕΚ κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4186/2013) αναγνωρίζεται πλέον και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων τουλάχιστον από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (17-9-2013). Από τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με το ότι προβλέπεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από αίτηση των δημόσιων ΙΕΚ, η δυνατότητα ολικής ή μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΙΕΚ για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους (άρθρο 23 παρ.10 ν. 3879/2010 – ), συνάγεται ότι, εφόσον το διδακτικό έργο προσφέρεται από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη διδακτική υπηρεσία πρέπει να θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος άσκησης διδακτικού έργου στα ΙΕΚ από τους εν λόγω εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η διδακτική υπηρεσία του αιτούντος εκ της θητείας του ως έκτακτου επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ για ένα έτος, πέντε μήνες και δεκαέξι ημέρες, δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διδακτική υπηρεσία, αφού δεν πρόκειται για διδακτικό έργο σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ούτε μπορεί να συναχθεί κάτι διαφορετικό από άλλες διατάξεις. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί, όμως, κριτήριο επιλογής του άρθρου 12 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4327/2015 (παρ. 1 περ. γ).

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. τα 1388186 και 4043416/5-1-2016 ειδικά γραμμάτια παραβόλου) και το Α000373/5-1-2016 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, προκαταβολής εισφορών του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) του από 23-12-2015 προσωρινού πίνακα μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που κοινοποιήθηκε με το 27656/23-12-2015 έγγραφο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και β) του από 4-1-2016 αναμορφωμένου πίνακα μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που κοινοποιήθηκε με το 107/5-1-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στους εν λόγω πίνακες μοριοδότησης, ο αιτών, με 12,88 συνολικά μετρήσιμα μόρια, κατετάγη στην 17η θέση επί συνόλου 19 υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, με δεύτερη προτίμησή του τη Διεύθυνση Χαλκιδικής.

3. Επειδή, πριν από την παρούσα συζήτηση, εκδόθηκε η Φ. 353.1/14769/Ε3/29-1-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία τοποθετήθηκαν Διευθυντές Εκπαίδευσης με θητεία έως 31-7-2018, εκτός άλλων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, οι Αποστολίδης Απόστολος και Τσέκου Αικατερίνη, αντίστοιχα, κατά παράλειψη του αιτούντος, που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις εν λόγω περιοχές. Η ως άνω απόφαση πρέπει να θεωρηθεί συμπροσβαλλόμενη και είναι η μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη, διότι αποτελεί την τελευταία πράξη της σύνθετης διοικητικής ενέργειας επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι προγενέστερες πράξεις της επίμαχης διαδικασίας, τυχόν πλημμέλειες των οποίων ελέγχονται μόνο παρεμπιπτόντως, στα πλαίσια ελέγχου του κύρους της τελικής πράξης (πρβλ. ΣτΕ 1058/2011, 1406/2010, 825/2010, 3496/2009, 2114/2009,1597/2008, 398/2007 κ.ά.).

4. Επειδή, με το ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18) καθιερώθηκε Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), για την εκπλήρωση των σκοπών του οποίου προβλέφθηκε, στο άρθρο 4, η οργάνωση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημοσίων και ιδιωτικών, τα οποία δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα, με σκοπό την παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής και, στο άρθρο 5, η ίδρυσή τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης …» (Α΄ 163) προβλέφθηκε ότι τα δημόσια Ι.Ε.Κ., που έχουν ιδρυθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ακολούθως, ο ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193/17-9-2013), με τον οποίο τα ΙΕΚ, μεταξύ άλλων, θεωρήθηκαν ως φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 17 παρ. 1 περ. β΄), ορίζει στο άρθρο 23 ότι: «1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 2. …» και στο άρθρο 27 ότι: «1. Η Διοίκηση κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκείται: α) από τον διευθυντή, β) τον υποδιευθυντή και γ) τη συνέλευση των διδασκόντων. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν θητεία δύο (2) ετών. Η επιλογή του διευθυντή και υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων. 3. Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ είναι επιστημονικός-παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα στη μη τυπική εκπαίδευση, …». Εξάλλου, στο άρθρο 2 παρ. 4 του ως άνω ν. 3879/2010 (Α΄ 163) δίδεται ο ορισμός της «μη τυπικής εκπαίδευσης» ως της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος [της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (παρ. 3 του άρθρου 2 ν. 3879/2010)], που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Κατά δε την παρ. 10 του άρθρου 26 του ίδιου ν. 3879/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4327/2015: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. …».

5. Επειδή, με το ν. 4327/2015 (Α΄ 50/14-5-2015), αντικαταστάθηκαν διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ο οποίος ορίζει στο κεφάλαιο Γ΄ (επιλογή στελεχών) τα εξής: Άρθρο 17 (Προϋποθέσεις επιλογής) Το άρθρο 11 του ν. 3848/2010 … , όπως έχει τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον επτά (7) σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. 2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, ….3… 4. … 5. … 6. … 7. … Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. … 8. …». Άρθρο 18 (κριτήρια επιλογής) Το άρθρο 12 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν: α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία. β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου. γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται … 2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. … ». Άρθρο 19 (Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.) Το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 … αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται … 3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο [ήδη με 15 μονάδες – άρθρο 46 παρ. 12 του ν. 4351/2015, Α΄ 164/4-12-2015], οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. … β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Ειδικότερα: αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ ή Ε.Κ., … : 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέση από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα δύο εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 3 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. … γγ) … γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτικής για το Ε.Ε.Π.) ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 4. …». Εξάλλου, η ως άνω υποπερίπτωση ββ του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 όριζε ότι: «ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα .. : 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο. …».

6. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν παρατεθεί ανωτέρω στην τέταρτη σκέψη, ως Διευθυντής ΙΕΚ ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τοποθετείται με απόσπαση στην εν λόγω θέση, κατόπιν επιλογής, με κριτήρια και διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Αναφορικά με τη μοριοδότηση της θητείας που πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός ως Διευθυντής κατά το χρόνο απόσπασής του σε ΙΕΚ για το κριτήριο «διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία», υπό το καθεστώς των νόμων 3467/2006 και 3848/2010, πριν από την αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του τελευταίου με το ν. 4327/2015, δεν υπήρχε ρητή ρύθμιση. Ωστόσο είχε διευκρινιστεί με τις εγκυκλίους 31199/Δ2/11-7-2007 και 71567/Δ2/24-6-2011 (παρ. 4), αντίστοιχα, ότι η θητεία διευθυντών ΙΕΚ μοριοδοτείται ως θητεία (αντίστοιχα με τη θητεία) διευθυντή σχολικής μονάδας, ενώ με την 71567 (α)/Δ2/29-6-2011 εγκύκλιο, διευκρινίστηκε συμπληρωματικά, χωρίς να ορισθεί παύση της ισχύος της παρ. 4 της προγενέστερης, 71567/Δ2/24-6-2011, εγκυκλίου, ότι «η άσκηση καθηκόντων σε θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ΙΕΚ μοριοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 εδ. β περ. ββ του ν. 3848/2010, με 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο». Η περ. ββ τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 και απαλείφθηκε η πρόβλεψη μοριοδότησης για την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (βλ. ανωτέρω σκέψη 5). Ενόψει, όμως, της αντιστοιχίας των θέσεων και αρμοδιοτήτων των διευθυντών των ΙΕΚ με τις θέσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων και με δεδομένο το ότι οι θέσεις των διευθυντών ΙΕΚ καλύπτονται με απόσπαση εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος, σε διαφορετική περίπτωση, εξαιτίας της επιλογής του ως Διευθυντή ΙΕΚ, θα βρισκόταν σε δυσμενέστερη θέση έναντι ομοιόβαθμων συναδέλφων του της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, που οδήγησε τη Διοίκηση στην έκδοση των πιο πάνω δύο πρώτων εγκυκλίων, ώστε, και υπό το καθεστώς του ν. 4327/2015, ο οποίος, ομοίως με το προγενέστερο καθεστώς, δεν περιέχει ρητή ρύθμιση, να μοριοδοτηθεί η θητεία που πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός ως Διευθυντής κατά το χρόνο απόσπασής του σε ΙΕΚ, ως θητεία Διευθυντή σχολικής μονάδας. Από την απαλοιφή, άλλωστε, στο ν. 4327/2015 της προγενέστερης ρύθμισης περί μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (βλ. σκέψη 5), δεν μπορεί να συναχθεί και πρόθεση του νομοθέτη να μην υπολογίζονται οι μονάδες διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας από την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Δημόσιου ΙΕΚ, δεδομένου ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Διοίκηση στην αντιμετώπιση του σχετικού κενού με εγκυκλίους εξακολουθούν, κατά τα προαναφερόμενα, να υφίστανται και υπό τη νέα ρύθμιση.

7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ09, που διετέλεσε Διευθυντής σχολικής μονάδας, υπέβαλε αίτηση προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον, κατά σειρά, για Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στον από 23-12-2015 προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών ο αιτών κατέλαβε τη δέκατη έβδομη θέση (17), επί συνόλου δεκαεννέα υποψηφίων (19), με σύνολο μετρήσιμων μορίων – μονάδων 12,88 και, ειδικότερα, 5 για το κριτήριο 1 [επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση] και 7,88 για το κριτήριο 2 [υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδήγηση και διοικητική εμπειρία]. Ο ως άνω πίνακας δεν μεταβλήθηκε ως προς τις μονάδες αξιολόγησης του αιτούντος, στον από 4-1-2016 αναμορφωμένο πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων, μετά την υποβολή της από 29-12-2015 ένστασης αυτού. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών υποστηρίζει ότι δεν προσμετρήθηκαν ορθά τα μετρήσιμα μόριά του με συνέπεια να καταταγεί στη 17η θέση, γεγονός που επηρέασε τους συναδέλφους του κατά την ψηφοφορία που επακολούθησε και για το λόγο αυτό δεν επιλέχθηκε σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης.

8. Επειδή, ειδικότερα, ο αιτών υποστηρίζει ότι εσφαλμένα δεν προσμετρήθηκαν τα μόρια Διοικητικής και Καθοδηγητικής εμπειρίας που προκύπτουν από τη θητεία του ως Διευθυντή του Δημόσιου ΙΕΚ Νεάπολης επί εννέα έτη, δέκα μήνες και δεκαέξι ημέρες, ήτοι 3 μόρια ή 2,37 ως υπολειπόμενο των ήδη προσμετρηθέντων (0,63), μολονότι η εν λόγω θητεία του είχε υπολογιστεί κατά τις επιλογές των ετών 2007 και 2010, με συνέπεια η μη προσμέτρηση των επίμαχων μορίων να αντίκειται: α) στην αρχή της χρηστής διοίκησης, που υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης και να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, β) στις αρχές της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που επιβάλλουν στη Διοίκηση να μην επικαλείται δικές της παραλείψεις, για τις οποίες ο διοικούμενος δεν φέρει καμία ευθύνη ή να αγνοεί μια ευνοϊκή για το διοικούμενο πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρό χρονικό διάστημα. Ανεξαρτήτως όμως του ότι ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να καθορίζει τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και μπορεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών, να αλλάξει τη μοριοδότηση που προβλεπόταν από προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω στην έκτη σκέψη.

9. Επειδή, περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει ότι εσφαλμένα δεν προσμετρήθηκαν τα μόρια του κριτηρίου διδακτικής υπηρεσίας εκ της θητείας του ως Διευθυντή Δημόσιου ΙΕΚ για το διάστημα από 17-9-2013 έως και 16-7-2014, για δέκα μήνες και δεκαέξι ημέρες (από τη δημοσίευση του ν. 4186/2013, 17-9-2013) ήτοι 0,75 μόρια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 3848/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 (βλ. ανωτέρω στην πέμπτη σκέψη). Και λόγος αυτός πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος. Τούτο διότι, η θητεία ως Διευθυντή ΙΕΚ κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου (παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4186/2013) αναγνωρίζεται πλέον και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων τουλάχιστον από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (17-9-2013). Από τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με το ότι προβλέπεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από αίτηση των δημόσιων ΙΕΚ, η δυνατότητα ολικής ή μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΙΕΚ για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους (άρθρο 23 παρ.10 ν. 3879/2010 – βλ. ανωτέρω σκέψη 4), συνάγεται ότι, εφόσον το διδακτικό έργο προσφέρεται από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη διδακτική υπηρεσία πρέπει να θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος άσκησης διδακτικού έργου στα ΙΕΚ από τους εν λόγω εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η διδακτική υπηρεσία του αιτούντος εκ της θητείας του ως έκτακτου επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ για ένα έτος, πέντε μήνες και δεκαέξι ημέρες, δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διδακτική υπηρεσία, αφού δεν πρόκειται για διδακτικό έργο σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ούτε μπορεί να συναχθεί κάτι διαφορετικό από άλλες διατάξεις. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί, όμως, κριτήριο επιλογής του άρθρου 12 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4327/2015 (παρ. 1 περ. γ).

10. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη κατά το προαναφερόμενο μέρος και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση και συγκεκριμένα για να προβεί στη μοριοδότηση των κριτηρίων της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας και της υπηρεσιακής κατάστασης (διδακτικής υπηρεσίας). Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ΄ ν. 702/1977 –Α΄ 268, σε συνδυασμό με το 275 παρ. 1 εδ. γ΄ του ΚΔιοικΔικ).

http://www.esos.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ