Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε Ναύπλιο, Κόρινθο, Τρίπολη και Καλαμάτα

- Advertisement -

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 1178/22.11.2016, 1185/23.11.2016, 1189/25.11.2016, προκηρύσσονται 7 θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

- Advertisement -

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ/νση: Πάροδος Αριστοτέλους & Αθηνών, ΤΚ 20 100, Κόρινθος, Πληροφορίες: κα. Μαρκούτσου, τηλ. 27410- 40040)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001829905

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή συνεργασία και αναδυόμενες δυνάμεις». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001830025

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού, ΤΚ 20100, Κόρινθος, Πληροφορίες: κα. Δούκα, τηλ. 27410- 74991)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Προσεγγίσεις στις εκπαιδευτικές ανισότητες». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001830151

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ/νση: Βας.Κων/νου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο, Πληροφορίες: κα. Διαμαντίδου, τηλ. 27520-96129)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Νεοελληνικό Θέατρο και Θεατρική Κριτική». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001830738

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Δ/νση: Θέση Σέχι, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κα. Γιαννακοπούλου, τηλ. 2710- 230128)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001830239

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ (Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα. Ντόλου, τηλ. 27210- 65101)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Λατινοκρατίας- Πρώιμης Τουρκοκρατίας στον Ελλαδικό Χώρο (13ος- 18ος αι)». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001830415

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα. Μουτάφη, τηλ. 27210- 65115)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001830539

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 06.02.2017. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ ( http :// apella. minedu. gov. gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

- Advertisement -